Skip to content

Vi satsar mycket på vårt avelsarbete

Vi har egen rekrytering på tackorna och köper alltid in bra baggar. 2016 föddes ca 240 lamm upp av 100 tackor. Vi säljer varje år ett flertal avelsbaggar, men också ungtackor. Vi utgår alltid från djurets helhet, där kroppsform och ullkvalitet väger lika tungt.

Vi säljer livdjur av fårraserna Svensk Finull och Dorset.

God hälsostatus

Fåren har M3-status, är fotrötefria och är med i fårkontrollen. Vi använder oss av fårdataprogrammet Elitlamm

2016 års slaktresultat slutade på ett genomsnitt av R- i kroppsklass och 2+ i fettklass.

finullsfar-livdjur-jannelundsgardfinullsfar-livdjur-orebro