Skip to content

2019

Vi har på gården investerat i ett rovdjursstängsel kring en betesmark där restaurering av naturbete ingår. Betet är för får och vi har blivit beviljade stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vi har även byggt en anläggning för hantering av spannmål och proteingrödor. Investeringen har blivit beviljad stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.