Skip to content

2019

Under 2019 har vi på gården investerat i ett rovdjursstängsel kring en betesmark där restaurering av naturbete ingår. Betet är för får och vi har blivit beviljade stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.