Skip to content

Vi satsar mycket på vårt avelsarbete

Vi har egen rekrytering på tackorna och köper alltid in bra baggar. Årligen föder våra 95 tackor upp cirka 240 lamm. Vi säljer varje år ett flertal avelsbaggar, men också ungtackor. Vi utgår alltid från djurets helhet, där kroppsform och ullkvalitet väger lika tungt för finullsfåren.

Vi säljer livdjur av fårrasen Svensk Finull.

God hälsostatus

Fåren har M3-status, är fotrötefria och är med i fårkontrollen. Vi använder oss av fårdataprogrammet Elitlamm.

finullsfar-livdjur-jannelundsgardfinullsfar-livdjur-orebro