Skip to content

Jannelunds Gård

Jannelunds Gård har varit i familjen Arnessons ägo sedan 1960. 1990, samma år som Adam föddes, övertog Thomas och Berit gården och sedan dess har den ekologiska filosofin varit gårdens huvudspår. År 2007 valde vi att satsa på lammuppfödning med den utrotningshotade lantrasen Svensk Finull. Det har visat sig vara fantastiska får, med personlighet. Läs mer om dem här

Vår verksamhet består idag av lamm-, gris och nötuppfödning, samt odling av proteingrödor för humankonsumtion – mer om det längre ned. Vi odlar allt foder själva, samt driver en spannmålsodling med äldre lant- och kultursorter. Spannmålen mals hos lokala Kullens Kvarn och bakas på hos lika lokala LOKAL Ekologiskt surdegsbröd. Att kunna sluta kretslopp är viktigt för oss. Totalt brukas 100 hektar jordbruksmark på gården. Vi ser vårt arbete som en del av ett naturligt kretslopp. Av den anledningen är det vår skyldighet att ge djuren ett så bra liv som möjligt och det är därför lammen föds på våren och sedan betar utomhus hela sommaren och hösten. Genom det gynnar de biologisk mångfald, artrikedom, samtidigt som de håller markerna öppna. Att de föds upp långsamt, på enbart gräs gör även att köttet blir marmorerat och smakar så som kött ska smaka. Att äta kött ska vara förenat med alla dessa faktorer och medföra en känsla av att djuret gjort en långt större nytta, än att enbart bli till välsmakande kött. Det kan du vara säker på när du äter kött från djur som vuxit upp på Jannelunds Gård.

Djuren slaktas hos lokala KRAV-certifierade Sörgården. Vi transporterar djuren dit själva och sköter avlastningen. Vi känner oss trygga med att slakten går till på ett bra sätt, med van personal som lägger stor vikt vid djurskydd. Bäst vore givetvis att ha ett eget slakteri på gården, och så ska det bli i framtiden. Till våren 2017 stod ett styckeri och charkuteri färdigt på gården, med tillhörande gårdsbutik. Där styckar vi nu allt kött själva oh gör bland annat färskkorv. Köttet säljs direkt från oss till privatpersoner, restauranger som underbara Katrinelunds Sjökrog, med jämna mellanrum till kunder i Stockholm, och där även till ParadisetSveriges största ekologiska butik.

Som kund hos oss har du alltid möjlighet att komma till gården för att se hur djuren har det. Du kan också följa oss och djuren på sociala medier.

Att äta kött

Vi på gården ser oss främst som producenter av öppna landskap samt ekosystemtjänster som biologisk mångfald, pollinering och bindning av kol för att nämna några. Vi betraktar alltså inte rollen som bönder som att vara producenter av kött. Vi är däremot uppfödare av djur – och det tror vi är en viktig ståndpunkt. Vi ger våra djur namn, vi pratar med dem, klappar dem och tar bilder ihop med dem. Vi ser det som en garanti, både för oss själva och för dem som köper kött från gården, på att vi har gjort allt vi kunnat för att ge djuren ett bra liv. Ett liv utan stress, med utlopp för naturliga beteenden och tillgång till glädje – vad vi människor skulle kalla etiskt. Vi vill att de som äter köttet som kommer från gården ska göra det med njutning, och med största respekt. Med lika stor respekt för köttet som vi har haft för de levande djuren, och med reflektion. Vad är köttet egentligen, mer än protein och mat? I grund och botten är det biologisk mångfald, det är fjärilar och blommor och det är relationen mellan människa och djur. Något oerhört vackert, högtidsfullt och stort. Äta kött bör man inte göra på slentrian. Vi ser framför oss en hållbar framtid där man kanske äter kött 1-2 gånger per vecka, och då gör det med stor respekt och största njutning.

Mer växtprotein till människor

För att skapa en hållbar livsmedelsproduktion tror vi att köttkonsumtionen överlag måste minska. Vi är också övertygade om att så kommer att bli fallet inom en snar framtid. Djur fyller en central plats på Jannelunds Gård idag, och kommer att fortsätta göra det på ett eller annat vis. Men istället för att rationalisera och utöka vår djuruppfödning satsar vi på odling av växtprotein för humankonsumtion. Vi genomför flertalet provodlingar som kommer att resultera i en långsiktig omställning av gården. Gråärter, bondbönor, svarta bönor, borlottibönor och kidneybönor är nya grödor för oss, som har kommit för att stanna. På Jannelunds Gård och i framtiden.

KRAV-märkt

Att samarbeta och leva i symbios med naturen är lite av ett mantra för oss. Det går så mycket enklare än att försöka motarbeta den. Av den anledningen besprutar vi inte våra grödor med gifter, vi använder ingen miljöbelastande konstgödning, vi låter våra djur leva ut naturliga beteenden och få röra sig på stora ytor. Hela gården är KRAV-märkt sedan 1995 och det är en självklarhet för oss att så är fallet.

Under de 20 åren har vi sett att gården och vår närmiljö genomgått en fantastisk förvandling. Mer örter och blommor i dikeskanterna, fler insekter och fjärilar, fler småfåglar och rovfåglar, för att nämna några exempel. Det är en förändring som visar att vi är inne på rätt spår. Att vara bonde handlar inte enbart om att producera livsmedel. Det handlar om att upprätthålla och utveckla biologisk mångfald. I gengäld får vi leva tillsammans med glada djur, vi får fantastiskt gott kött och sist men inte minst, vi får tillgång till livsviktiga ekosystemtjänster.

solande-lamm-ekologisk-gard

lamm-finull-ekologisk-bonde

krav-lammkott-orebro-stockholm

 

 

Familjen

adam-arnesson-ekobonden

Adam Arnesson

Lantmästare. Sköter den mesta kundkontakten och en del av det praktiska arbetet på gården. Mat-/bondeprofil i sociala medier som @Ekobonden. Utsedd till Matlandetambassadör för Närke av f.d. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

thomas-arnesson-jannelundsgard

Thomas Arnesson

Lantmästare. Sköter mycket av det praktiska arbetet på gården, även administrativt arbete och ekonomi. Arbetar också som redovisningskonsult inom företaget.

berit-arnesson-jannelundsgard

Berit Arnesson

Tidigare kanslichef, numera pensionär. Sköter gårdens bokföring och en del praktiskt arbete.