Skip to content

Framtidens och dåtidens protein

Vi odlar gråärten Retrija, som ursprungligen kommer från Lettland, men nu odlats i Sverige ett par år. När den gröna och gula ärten förädlades fram försvann gråärten från Sverige, från att ha varit utbredd över hela landet med många lokala sorter. Nu finns små kvantiteter kvar av till exempel sorterna Solberga och Rättviksärt – men en uppförökning är på gång. Vi tror på en vision om fler svenskodlade baljväxter som kan utgöra en del av framtidens protein.

Retrija

I Lettland tänkte man annorlunda. Istället för att sluta odla den fantastiska proteinrika gråärten, fortsatte man förädla. Vilket har lett fram till just Retrija. En gråärt som avkastar bra och har ett växtsätt som gör att den är möjlig att odla i något större skala. Retrija kan odlas i renbestånd, men vi samodlar den ihop med vårvete – dels för att ge växtstöd men också för att gråärtens kvävefixering hjälper vårvetet att bygga upp en bra proteinhalt. Samodling ger många fördelar, och är ett sätt att samarbeta med naturen.

Köpa gråärt

Vi kommer att kunna erbjuda mindre mängder torra gråärter direkt till gårdens kunder, i gårdsbutiken och med leverans till Stockholm. Större delen av skörden säljs till Nordisk Råvara som odlingen görs i samarbete med.

 

ekologiskt-krav-jannelunds-gard-ekobonden-planetskotare-graartekologiskt-krav-jannelunds-gard-ekobonden-planetskotare-graartekologiskt-krav-jannelunds-gard-ekobonden-planetskotare-graart